Skive IK Nyheder SIK Business Support Kontakt

Nyhed Tilbage

Skive Idræts Klub Elite A/S Generalforsamling 2023 Skrevet d. 28/02 2023

Skive Idræts Klub Elite A/S
Generalforsamling 2023

Aktionærerne i Skive Idræts Klub Elite A/S indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 7. marts 2023 kl. 19.00 i VIP-lokalet i Hancock Arena.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af resultatopgørelse
og status til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller
dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer*
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

*Der er ikke indkomne forslag.

Spisning 1 time før generalforsamlingen
Hvis du ønsker at deltage i spisningen kl. 18.00, bedes du tilmelde dig senest fredag den 3. marts 2023 kl. 16.00 på mail: pm@sik-elite.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Skive Idræts Klub Elite A/S