Skive IK Nyheder SIK Business Support Kontakt

Nyhed Tilbage

Indkaldelse til generalforsamling 2019 Skrevet d. 23/02 2019

Generalforsamling 2019

Aktionærerne i Skive Idræts Klub Elite A/S indkaldes hermed til
ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2019 kl. 19.00
i VIP-lokalet i Hancock Arena.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
i henhold til det godkendte regnskab.
6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer. *
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

* På generalforsamlingen fremsætter bestyrelsen forslag til
ændringer af vedtægterne:

§ 3, stk. 1 ændres og får følgende ordlyd:
»Bestyrelsen er bemyndiget til inden 31.12.2022 at forhøje B-aktiekapitalen
ad en eller flere gange med op til 5 millioner kroner.
Tegningen skal ske til kurs 100«.

§ 6, ændres med følgende tilføjelse:
Stk. 1, 2 og 3 kan alene ændres med samtykke fra Skive Kommune.

§ 16, Tilføjes vedtægterne, omhandlende Likvidation af selskabet, med følgende ordlyd:
Ved likvidation af selskabet skal en eventuel formue anvendes til idrætsformål i Skive Kommune.
Ovenstående kan alene ændres med samtykke fra Skive Kommune.

Der er ikke yderligere indkomne forslag.

Spisning 1 time før generalforsamlingen.
Hvis du ønsker at deltage i spisningen kl. 18.00, bedes du tilmelde dig
senest torsdag den 28. februar 2019 kl. 16.00 på mail: hj@sik-elite.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Skive Idræts Klub Elite A/S