Skive IK Nyheder SIK Business Support Kontakt

Nyhed Tilbage

Generalforsamling 2020 Skrevet d. 25/02 2020

Aktionærerne i Skive Idræts Klub Elite A/S indkaldes hermed til ordinær generalforsamling mandag den 9. marts 2020 kl. 19.00 i VIP-lokalet i Hancock Arena.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.
  5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  6. Indkomne forslag. *
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt

* Der er ikke indkommet forslag.

Spisning 1 time før generalforsamlingen.
Hvis du ønsker at deltage i spisningen kl. 18.00, bedes du tilmelde dig senest mandag den 2. marts 2020 kl. 16.00 på mail: hj@sik-elite.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Skive Idræts Klub Elite A/S