Skive IK Nyheder SIK Business Support Kontakt

Nyhed Tilbage

Generalforsamling 2024 Skrevet d. 26/02 2024

Aktionærerne i Skive Idræts Klub Elite A/S indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 5. marts 2024 kl. 19.00 i VIP-lokalet, Hancock Arena.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

På generalforsamlingen fremsætter bestyrelsen forslag til ændring af vedtægterne:

  • § 3, stk. 1 ændres og får følgende ordlyd: "Bestyrelsen er bemyndiget til inden 31.12.2027 at forhøje B-aktiekapitalen ad en eller flere gange med op til 5 millioner kroner. Tegningen skal ske til kurs 100".

Der er ikke yderligere forslag til ændring af vedtægterne.

Spisning ½ time før generalforsamlingen

Hvis du ønsker at deltage i spisningen kl. 18.30, bedes du tilmelde dig senest torsdag d. 29. februar kl. 16.00 på mail: pm@sik-elite.dk

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen for Skive Idræts Klub Elite A/S